Aşağıdakı cədvəldə klinikamizdə olan analizlərin bəziləri qeyd olunub. 

Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı whatsapp buttonuna klik edərək əlaqə saxlaya bilərsiniz. 

Hepatit Analizləri və qiymətləri

Hepatit A (HAV İgM + İgG)24.00 ₼
Hepatit A (HAV İgM)24.00 ₼
Hepatit B (HBcore İg G + M)27.00 ₼
Hepatit D (HDV Ag)29.00 ₼
Hepatit B (HBcore İgM)29.00 ₼
Anti-Hepatit E Virus IgG – T149.00 ₼
Otoimmun Hepatit Paneli (Qaraciyər) 187.00 ₼
Anti-Hepatit E Virus IgM – T149.00 ₼
Hepatit B – express12.50 ₼
Hepatit C – express12.50 ₼

Analizlər

Hamiləlik testi8.00 ₼
Sidiyin ümumi analizi (sutkalıq)13.00 ₼
Leykositlərin intoksikasiya indeksi12.00 ₼

 

Qurd yumurtaların təyini15.00 ₼
Sidikdə diastaza40.00 ₼
Narko test sidikdə45.00 ₼
Anti-HBc IgM23.00 ₼
Anti-HAV IgG25.00 ₼
Anti-HAV IgM25.00 ₼
Anti-HBc 25.00 ₼
Anti-HBs ifa25.00 ₼

Qlükoza Testləri

Qlükoza ekspress 8.00 ₼
Qlükoza qanda (aclıq)8.00 ₼
Qlükoza sidikdə (spot)8.00 ₼
Qlükoza qanda (toxluq)8.00 ₼
Qlükoza 24 saatlıq sidikdə 8.00 ₼
Dəmir birləşdirmə qabiliyyəti (UIBC)10.00 ₼
Qlükoza-6-fosfatdehidrogenaza (G-6-PD) 11.00 ₼
Alaninaminotransferaza (ALT) 12.00 ₼
Ümumi zülal (TP)12.00 ₼
Sidik turşusu qanda (Uric Acid)12.00 ₼
Revmatoid faktor (RF) 12.00 ₼
Kreatinin qanda (CREA)12.00 ₼
Sidik cövhəri qanda (UREA)12.00 ₼
Aspartataminotransferaza (AST) 12.00 ₼
Azot qalığı (BUN)           12.00 ₼
Triqliseridlər (TRİG)12.00 ₼
Ümumi bilirubin (T.Bil)12.00 ₼
Xolesterin (CHOL)12.00 ₼
Ümumi lipidlər (T.LİPİD)12.00 ₼
Kreatinkinaza (CK-NAC)12.00 ₼
γ – Qlutamiltransferaza (QQT) 12.00 ₼
Bilirubin indirekt12.00 ₼
Sidik turşusu  24 saatlıq sidikdə (Uric Acid)13.00 ₼
Kreatinin 24 saatlıq sidikdə (CREA)13.00 ₼
Kreatinin sidikdə (CREA)13.00 ₼
Laktatdehidrogenaza (LDH) 13.00 ₼
Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (VLDL)13.00 ₼
Qələvi fosfataza (ALP) 14.00 ₼
Yuxarı sıxlıqlı lipoproteinlər (HDL) 15.00 ₼
Sidik cövhəri 24 saatlıq sidikdə (UREA)15.00 ₼
α – Amilaza15.00 ₼

Hormonal Testlər

İnsulin – toxluq8.00 ₼
Triyodtironin (Total T3) 20.00 ₼
Tiroidstimuləedici hormon (TSH)22.00 ₼
Lüteinləşdirici hormon (LH) 23.00 ₼
Sərbəst  triyodtironin (free T3)23.00 ₼
Sərbəst  tiroksin (free T4)23.00 ₼
Testosteron total23.00 ₼
Xorionik qonadotropin (HCG)- sidikdə23.00 ₼
Prolaktin (PRL) 23.00 ₼
Follikulstimullaşdırıcı hormon (FSH)24.00 ₼
Kortizol  24 saatlıq sidikdə24.00 ₼
İnsulin – aclıq25.00 ₼
β – Xorionik qonadotropinin (HCG)25.00 ₼
Sərbəst Testosteron25.00 ₼

İMMUNOLOJİ TESTLƏR

Complement 3  (C3)20.00 ₼
Immunoqlobulin A  (IgA)21.00 ₼
Covid- 19 G (antitel)35.00 ₼
Immunoqlobulin G  (IgG)35.00 ₼
Immunoqlobulin E  (IgE) 35.00 ₼
Tuberculosis35.00 ₼
Immunoqlobulin M  (IgM)35.00 ₼
İgG Tuberculosis myco 40.00 ₼
İgM Tuberculosis myco 40.00 ₼
Covid-19 İgG/İgM(Antitel)70.00 ₼

DİGƏR ANALİZLƏR

Trombositlərin təyini (mikroskopiya)8.00 ₼
Turş fosfataza (APs)11.00 ₼
Trombin vaxtı (TT)12.00 ₼
Sərbəst bilirubin (İ Bil)12.00 ₼
APTT14.00 ₼
Helicobacter pylori IgM20.00 ₼
Fol turşusu22.00 ₼
Fruktozamin24.00 ₼
Anti-HBc total25.00 ₼
Anti-HDV IgM25.00 ₼
Mycobacterium tuberculosis26.00 ₼
Prealbumin29.00 ₼
Mis (Cu) sidikdə32.00 ₼
Ana südünün əkilməsi (sol)35.00 ₼
Perikardial mayesinin  bakterioloji müayinəsi 35.00 ₼
Antifosfolipid IgM35.00 ₼
Antifosfolipid IgG35.00 ₼
Ana südünün əkilməsi (sağ)35.00 ₼
HİV  total ifa 35.00 ₼
Ağız boşluğu sıyrıntısının bakterioloji müayinəsı50.00 ₼
Androstenedion (ADS)56.00 ₼
İnhibin A (ING A) 56.00 ₼
Osteokalsin59.00 ₼
Rubella IgG avidlik59.00 ₼
Toxoplasma IgG avidlik59.00 ₼
Vitamin C ( Askorbin turşusu)68.00 ₼
Yod qanda90.00 ₼
Qurğuşun (Pb) 91.00 ₼
HDV RNA 92.00 ₼
Vitamin E (Alfa-Tokoferol)102.00 ₼
NSE – Neyron Spesifik Enolaza 104.00 ₼
Vitamin A (Retinol)110.00 ₼
Selen121.00 ₼
Civə (Hg)125.00 ₼
Qida paneli sIgE 130.00 ₼
HLA B7138.00 ₼
Vitamin B1 (Tiamin)138.00 ₼
Vitamin B6 (Piridoksin)138.00 ₼
HCV RNA – kəmiyyət148.00 ₼
Tənəffüs paneli sIgE150.00 ₼
Amin turşuları (AA)158.00 ₼
Serotonin168.00 ₼
İnhibin B (ING B) 172.00 ₼
Glukogon – HGH – sınağı180.00 ₼
Glukogon – HGH – sınağı (5li test)180.00 ₼
HBV DNA – kəmiyyət+keyfiyyət (Roche Cobas Taqman 48)217.00 ₼